Fáilte go Seirbhís Chartlainne Chontae Lú

Do gheata isteach i stair Lú

Tá Seirbhís Chartlainne Chontae Lú suite i gcarcair ón naoú haois déag atá suite ar Bhóthar Bhaile Átha Fhirdhia, Dún Dealgan. Is taisce é do chartlanna poiblí agus príobháideacha Chontae Lú. Má tá fonn ort bailiúchán a bhronnadh ar an gCartlann Contae, ba bhreá linn scéala a fháil uait.


Uaireanta oscailte
Le coinne, seachtain roimh ré, de rogha (nó níos faide má tá tú ag teacht ó áit i gcéin) Luan – Aoine: 9am – 12pm, 2pm – 4pm
Ní mór do léitheoirí foirm iarratais a líonadh isteach ar an gcéad chuairt, tar éis na Rialacha do Léitheoirí a léamh. Gearrtar táillí cóipeála.

Foirm Iarratais do Léitheoirí
Rialacha do Léitheoirí

 

Déan teagmháil linn

Tá an tslí isteach ar Bhóthar Bhaile Átha Fhirdhia ar chúl Stáisiún Garda Dhún Dealgan. (Níl aon slí isteach ón gClós Innealra in aice láimhe).


Cartlann Chontae Lú

An tSeancharcair
Bóthar Bhaile Átha Fhirdhia,
Éire, A91 PY17
Teil: +353 (0)42 9324358
R-phost: archive@louthcoco.ie


Catalóg ar líne

Féach an chatalóg ar líne.

 

An Dearbhú Uilechoiteann ar Chartlanna, atá glactha ag UNESCO

‘Is céim thábhachtach é an Dearbhú seo chun tuiscint agus feasacht ar chartlanna a fheabhsú i measc an phobail i gcoitinne agus na bpríomhchinnteoirí. Is ráiteas gonta cumhachtach é ar á ábhartha atá cartlanna i sochaí nua-aimseartha’ mar a deir an Chomhairle Idirnáisiúnta um Chartlanna. Gheofar tuilleadh faisnéise ag http://www.ica.org/en/universal-declaration-archives

Téacs an Dearbhaithe Uilechoitinn ar Chartlanna (1 leathanach) (203.2 KB)