Mótarcháin

Oifigí Mótarchánach Lú

 

Uaireanta oscailte Oifigí Mótarchánach Chomhairle Contae Lú i nDún Dealgan agus i nDroichead Átha

Is iad 9.30am go 4.00pm na gnáthuaireanta oscailte.

Osclófar na hoifigí Mótarchánach ar 11.00 ar maidin ar an tríú Céadaoin de gach mí ar mhaithe le hoiliúint foirne agus cruinnithe foirne. 

Is í an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána atá ag plé le ceadúnais tiomána.

Seo a gcuid sonraí teagmhála: 0761 087880, seoladh ríomhphoist info@ndls.ie nó logáil isteach ar www.ndls.iechun tuilleadh faisnéise a fháil.


Glacaimid le formhór na gCÁRTAÍ CREIDMHEASA agus cártaí Laser ACH AMHÁIN AMERICAN EXPRESS. Glacaimid le horduithe poist agus le seiceanna ach iad a bheith iníoctha le "Comhairle Contae Lú." Ná seol airgead tirim tríd an bpost.

Is féidir do Mhótarcháin a athunachan anois 24 uair an chloig sa lá, 7 lá na seachtaine ag www.motortax.iewww.motarchain.ie (as  gaeilge)

 

Suíomh 

Halla an Chontae, Bóthar Naomh Alfonsas,Dún Dealgan

Na hOifigí Cathartha, Sráid an Aonaigh, Droichead Átha

Teileafón

042 9353170 (Dún Dealgan)

041 9876160 (Droichead Átha)