ga - Louth Local Authorities Housing Strategy 2007

Mar chuid de riachtanas Chuid V den Acht um Phleanáil agus Forbairt, 2000 ní mór don údarás tithíochta straitéis tithíochta a ghlacadh agus a fhoilsiú.  Cliceáil ar na naisc thíos chun teacht a fháil ar an straitéis, a d'fhoilsigh na trí údarás tithíochta i dteannta a chéile.

Louth Local Authorities Housing Strategy 2007

Appendix - Working Paper on the Calculation of Housing Requirements