Fodhlíthe na Comhairle

Is trí fhodhlíthe a dhéanamh a fhaigheann údaráis áitiúla a gcumhachtaí reachtacha.   Foráltar do dhéanamh Fodhlíthe faoi mhíreanna éagsúls de phríomhreachtaíocht.  Seo a leanas na Fodhlíthe arna ndéanamh ag an gcomhairle seo:

FodhlíCur Síos
Ardee Town Parking Control (Pay Parking)Bye-Laws 2006Fodhlí chun páirceáil a bhainistiú i mbaile Bhaile Átha Fhirdhia.
Ardee Town – Car Park Bye-Laws 2002Fodhlí chun carrchlóis a bhainistiú i mbaile Bhaile Átha Fhirdhia.


Clogherhead Map 2

Feede Map

Omeath

Fodhlí chun trádáil ócáideach a bhainistiú i limistéir atá ainmnithe do thrádáil ócáideach.
County of Louth (Presentation and Collection of Household Waste and Commercial Waste) Bye-Laws, 2008

Fodhlíthe Chontae Lú (Cur i Láthair agus Bailiú Dramhaíl Teaghlaigh agus Dramhaíl Thráchtála), 2008

Fodhlí chun bailiú agus stóráil dramhaíola a shocrú.
Control of Horses Bye laws 2003Fodhlí chun coimeád capall a rialú
Louth County Council Foreshore Bye-Laws 2003 (amended)

Map 1

Map 2

Map 3

Fodhlí chun úsáid na trá agus na hurthrá láimh le limistéar feidhmiúil Chontae Lú a rialú.
National Road Special Speed Limit Bye-Laws, 2007

CONTAE LUGHAÍ, TEORAINNEACHA LUAIS BHÓITHRE NÁISIÚNTA, FODHLÍTHE 2007

Regional Road Speed Limit Bye Laws 2006

CONTAE LUGHAÍ, TEORAINNEACHA LUAIS BHÓITHRE RÉIGIÚNACHA, FODHLÍTHE 2006

Regional Road Speed Limit Bye Laws 2005

CONTAE LUGHAÍ, TEORAINNEACHA LUAIS BHÓITHRE RÉIGIÚNACHA, FODHLÍTHE 2005

Fodhlí chun teorainneacha luais a bhainistiú ar chodanna ainmnithe de bhóithre réigiúnacha/náisiúnta sonraithe ar fud an chontae
Regulation and control of Off Road Vehicles Bye Laws 2003Fodhlí chun úsáid cuadrothar a bhainistiú i limistéir coimíneachta.
Harbour Bye-LawsFodhlí chun úsáid agus sábháilteacht loingseoireachta laistigh de chuanta agus de phoirt faoi rialú na Comhairle.
Draft Consumption Of Intoxicating Substances In Public PlacesFodhlí chun ól substaintí meisciúla a rialú in áiteanna poiblí
Dog Litter and Dog Control Bye Laws 2015Fodlaithe um Dhramháil Madraí agus Rialú Madraí 2015