1. Baile
  2. Do chomhairle
   1. Miontuairiscí cruinnithe SPC
   2. An Nuacht is Déanaí
   3. Cathaoirleach na Comhairle
   4. Comhaltacht
    1. ga - LOCAL ELECTIONS 2019 DISCLOSURE OF ELECTIONS EXPENDITURE AND DONATIONS - DECLARATIONS RECEIVED
     1. ga - Donation Statements by Elected Members 2019
   5. Clár Oibre
    1. ga - 2011
    2. ga - 2012
    3. ga - 2013
    4. ga - 2014
    5. ga - Archive
    6. ga - 2015
    7. ga - 2016
    8. ga - 2017
    9. ga - 2018
    10. ga - 2019
    11. ga - 2019
    12. ga - 2020
   6. Clár Oibre Ceantar Buirge Dhroichead Átha
    1. Cláir oibre
     1. ga - Borough District of Drogheda April Agenda
    2. Miontuairiscí an Chruinnithe
   7. Léarscáileanna Teorann
   8. Fodhlíthe na Comhairle
    1. ga - Parking on Public Roads & Car Parks
    2. ga - Causal Trading
    3. ga - Consumption of Intoxicating Substances in Public Places
    4. ga - Control of Horses
    5. ga - Harbour & Foreshore
    6. ga - Speed Limits & Off-Road Vehicles
    7. ga - Waste Collection & Storage
    8. ga - Street Performers
    9. ga - Control of Skips
    10. ga - Mountain Commonage
    11. ga - Parks
   9. Coistí na Comhairle
    1. ga - Corporate Policy Group
     1. ga - Minutes
    2. ga - Memorandum of Understanding (MOU)
     1. ga - Minutes
    3. Coistí Ceantair
     1. ga - Minutes
      1. ga - Dundalk South/Carlingford
      2. ga - Drogheda East & West
      3. ga - Ardee
    4. Coistí Um Beartas Straitéiseach
     1. ga - Minutes
      1. ga - Housing & Communities
      2. ga - Planning & Environment
      3. ga - Economic & Enterprise Support
      4. ga - Infrastructure & Cross Border
      5. ga - Housing
      6. ga - Transportation
      7. ga - Environment
      8. ga - Economic Development
    5. Comhchoistí Póilíneachta
     1. ga - Minutes
    6. Coiste Inúchóireachta
     1. ga - Audit Committee Minutes 2019-24
     2. ga - Minutes
      1. ga - Audit Committee Minutes 2009-14
      2. ga - Audit Committee Minutes 2014-19
      3. ga - Audit Committee Minutes 2019-24
   10. Suaitheantas na Comhairle
   11. Miontuairiscí na gCruinnithe Reachtúla
    1. ga - 2013
    2. ga - 2014
    3. ga - Archive
    4. ga - 2015
    5. ga - 2016
     1. ga - 2017
    6. ga - 2017
    7. ga - 2018
    8. ga - 2019
    9. ga - 2019
     1. ga - 2020
    10. ga - 2020
    11. ga - 2020
    12. ga - 2020
    13. ga - 2020
    14. ga - 2020
    15. ga - 2010
    16. ga - 2009
    17. ga - 2008
    18. ga - 2007
    19. ga - 2006
    20. ga - 2005
    21. ga - 2004
    22. ga - 2011
    23. ga - 2012
   12. Ceantar Bardasach Bhaile Átha Fhirdhia
    1. ga - 2014
    2. ga - 2014 Minutes
   13. Ceantar Bardasach Dhún Dealgan
    1. ga - 2014
    2. ga - 2014 Minutes
   14. Fógraí Ginearálta
    1. ga - Voluntary Homeowners Relocation Scheme
    2. ga - Voluntary Homeowners Relocation Scheme
   15. Na Preasráitis is Déanaí
   16. Gailearaí grianghraf
   17. Comhairliúcháin phoiblí
   18. Folúntais
    1. ga - Community Sports Development Officer
    2. ga - LEO
    3. ga - Vacancies Home
    4. ga - Sports Facility Operations Manager 2020
  3. Foilseacháin
   1. Pleananna Seachadta Seirbhíse
   2. Plean Míchumais
   3. Tuarascálacha Bliantúla
   4. Pleananna Corparáideacha
   5. Pleananna Forbartha
    1. ga - Louth County Development Plan 2015-2021
     1. ga - Pre-Draft Stage
     2. ga - Draft Stage
     3. ga - Material Alteration Stage
     4. ga - Adopted Development Plan
      1. ga - Volume 1
      2. ga - Volume 2 List of Bodies Notified Appendix 2 Level 3 & level 4 Settlements & Maps
     5. ga - Draft Ministerial Direction
    2. ga - LCC
    3. ga - Variation No. 1
    4. ga - County Development Plan Review 2015-2021
    5. ga - Louth County Council
     1. ga - Ministerial Direction Louth Copunty Development Plan
     2. ga - Variation No. 1
     3. ga - Proposed Variation No. 2 of the Louth County Development Plan 2015-2021
    6. ga - Dundalk Town Council
    7. ga - Drogheda Borough Council
     1. ga - Variation No 1 Drogheda Borough Council Development Plan 2011-2017
     2. ga - Dréacht Plean Forbartha 2011 – 2017
    8. ga - Louth Local Area Plans
     1. ga - Draft Dunleer Local Area Plan 2017-2023
      1. ga - Dunleer Local Area Plan 2017-2023
     2. ga - Dunleer Local Area Plan 2017-2023 (Sept 2017)
     3. ga - Review of Dunleer Local Area Plan 2010-2016
      1. ga - Draft Dunleer Local Area Plan 2017-2023
     4. ga - Review of Ardee Local Area Plan 2010-2016
     5. ga - Collon Local Area Plan 2002-2008
     6. ga - Review of Carlingford Local Area Plan 2010-2016
     7. ga - Review of Omeath Local Area Plan 2010-2016
     8. ga - Review of Knockbridge Local Area Plan 2010-2016
     9. ga - North Drogheda and Environs Local Area Plan
    9. ga - Dundalk Local Area Plans
   6. Tuarascálacha Airgeadais
    1. ga - Budgets
    2. ga - Annual Financial Statement
    3. ga - Councillor Expenses
    4. ga - General
    5. ga - Statutory Audit Report
    6. ga - Public Spending Code
    7. ga - Prompt Payments
    8. ga - POs Over €20000
   7. Ginearálta
   8. Tuaras Cálacha an Chomchoiste Póilineachta
    1. ga - JPC Meetings 2019
   9. Plean Pobail Eacnamaíochta Áitiúil
   10. Tuarascálacha Míosúla Bainistíochta
    1. ga - 2019
    2. ga - 2018
    3. ga - 2018 - Operations
    4. ga - 2020
   11. Táscairí Seirbhíse
  4. Beartas agus Sásamh na Comhairle
   1. ga - Other
   2. GDPR
   3. Scéim Foilseacháin
    1. Eolas faoin ar Comhairle
     1. Rólanna, Freagrachtaí agus Feidhmeanna
     2. Socruithe Rialachais/Bainistithe
     3. Pleananna agus Straitéisí Corparáideacha
     4. Struchtúr Eagrúcháin agus Struchtúr Pá/Grádaithe
     5. Suíomhanna agus mionsonraí teagmhála don eagraíocht
     6. Mionsonraí faoi Chomhaontuithe Leibhéal Seirbhíse / Meabhráin Thuisceana
     7. Cairteacha Custaiméirí
     8. Cóid Chleachtais nó Treoirlínte
    2. Na seirbhísí a thairgimid
    3. An tslí a ndéanaimid cinntí ar bheartais
     1. Chomhairliúcháin phoiblí
    4. Cad a chaitheamh linn
     1. Ráitis airgeadais
     2. Íocaíochtaí nó Orduithe Ceannaigh maidir le hearraí nó seirbhísí
    5. Conas a chaitheamh linn
     1. Beartais maidir le Soláthar
     2. Comórtas tairisceana reatha
     3. Conarthaí poiblí a bhronntar
    6. Faisnéis eile
     1. Loga Nochta SF
     2. Lorg go rialta eolas
     3. Tuarascálacha
     4. ga - FOI Disclosure Log
     5. ga - Declarations of Donations Received
   4. Cosaint Leanaí
   5. Seirbhísí do Chustaiméirí
   6. Gearáin
    1. ga - Forms
   7. Nochtadh Cosanta
   8. An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil
   9. Acht na dTeangacha Oifigiúla
   10. An tAcht Stocaireachta
    1. ga - Elected Members of the Council
    2. ga - Elected Members of the Council
    3. ga - Chief Executive and Members of Senior Management Team
    4. ga - List of 'Relevant Bodies' adhering to the Transparency Code
   11. Bainistíocht Imeachtaí
   12. Gailearaí grianghraf
    1. ga - Mayoral Awards -Borough District of Drogheda
  5. Seirbhísí
   1. Bainistíocht Imeachta
   2. Na hEalaíona
   3. Cartlanna
    1. ga - Conservation of Archives
    2. ga - Our Louth Diary Project
    3. ga - Archives into Art
    4. ga - Online Digital Archives
     1. ga - Minute Books
     2. ga - Dundalk Urban Authorities
     3. ga - Drogheda Corporation
     4. ga - 1920 Archives
     5. ga - Rural District Councils
    5. ga - 1916 Easter Rising Centenary Document Spotlight
    6. ga - About Us
     1. ga - Main Areas of Activity
     2. ga - Our Services
     3. ga - Old Gaol Building
     4. ga - Current Projects
    7. ga - Archive Collections
     1. ga - Archives of Local Authorities
      1. ga - Grand Jury collection
      2. ga - Poor Law Board of Guardians collection
      3. ga - Rural District Councils
      4. ga - Louth County Council
      5. ga - Archives of Urban Authorities
      6. ga - Boards of Health and Public Assistance
     2. ga - Archives relating to development of County Louth
     3. ga - Indexes
    8. ga - Online Catalogue
    9. ga - Online Digitial Archives
    10. ga - Donating Archives
    11. ga - Genealogy – Family History
    12. ga - Research Guides
    13. ga - Louth Newry Archives
    14. ga - Online Exhibition
    15. ga - FAQs
    16. ga - Policies, Information & Forms
    17. ga - Archive Links
   4. Rialú Foirgníochta
    1. ga - Advice & Information
   5. Cosaint Shibhialta
    1. ga - en - Cosaint Shibhialta
    2. ga - Civil Defence
   6. Rataí Tráchtála
    1. ga - How Rates are Assessed
    2. ga - Who Pays Rates
     1. ga - Six Month Rates Waiver
    3. ga - How to Pay Your Rates
    4. ga - Section 32 Transfer of Rateable Property
     1. ga - Forms and Notices
    5. ga - Commercial Rates Revaluation 2019
    6. ga - Rates Office Contact Details
    7. ga - Privacy Notice
   7. Pobail
    1. Local Community Development Committees
     1. ga - Minutes
      1. ga - 2014
      2. ga - 2015
      3. ga - 2016
      4. ga - 2017
      5. ga - 2018
      6. ga - 2019
      7. ga - 2020
     2. ga - Community Facilities Scheme
     3. ga - Healthy Ireland - Louth
     4. ga - SICAP 2018
    2. ga - Local Economic Community Plan
    3. ga - BEAUTY ON THE BOYNE 2016
     1. ga - BEAUTY ON THE BOYNE NOMINATION FORM
    4. ga - IMPROVE OUR TOWN - DUNDALK 2016
    5. ga - Pride of Place Awards 2016
    6. ga - Community Facilities Scheme 2017
    7. ga - DROGHEDA LOOKING GOOD 2017
    8. ga - Junk Koture 2017
    9. ga - Clár Funding Scheme 2017
     1. ga - Clár Funding Scheme
      1. ga - Clár Funding Scheme 2019
      2. ga - Clár Funding Scheme 2020
    10. ga - Town and Village Renewal Scheme 2017
    11. ga - PRIDE OF PLACE AWARDS 2017
    12. ga - Reuse Paint Competition
    13. ga - Green Christmas
    14. ga - Trashion Fashion 2018
    15. ga - Clár Funding Scheme 2018
    16. ga - NATIONAL SPRING CLEAN 2018 - DUNDALK TIDY TOWNS BIG SPRING CLEAN
    17. ga - Town and Village Renewal Scheme 2018
    18. ga - LA21 Environmental Partnership Fund 2018
    19. ga - LA21 Environmental Partnership Fund
     1. ga - LA 21- 2019
     2. ga - LA21 -2019
    20. ga - Trashion Fashion
     1. ga - Trashion Fashion 2020
    21. ga - Town and Village Renewal Scheme
     1. ga - Town and Village Renewal Scheme 2019
     2. ga - Town and Village Renewal Scheme 2020
    22. ga - Pride Of Place Awards
    23. ga - Looking Good Awards
     1. ga - DUNDALK LOOKING GOOD 2018
     2. ga - Drogheda Looking Good 2018
     3. ga - DUNDALK LOOKING GOOD 2018
     4. ga - Dundalk Looking Good 2019
     5. ga - DROGHEDA LOOKING GOOD 2019
     6. ga - LOUTH IN BLOOM 2020
    24. ga - Parks
     1. ga - St Helena’s Park
     2. ga - Ice house Hill Park
     3. ga - Blackrock Community Park
     4. ga - St Dominic Park – Drogheda
    25. ga - Healthy Ireland
    26. ga - Healthy Ireland - Louth
    27. ga - Counties Louth and Meath - New Joint Migrant Integration Strategy 2019-22
    28. ga - SICAP 2018 - 2022
     1. ga - 2018 End of Year Report
    29. ga - Community Environment Action Fund
    30. ga - Outdoor Recreation Infrastructure Scheme
    31. ga - Louth in Bloom
    32. ga - Community Enhancement Programme
   8. Fuinneamh inathraithe, caidreamh trasteorann agus Eorpach
    1. ga - Sustainable Energy
     1. ga - Energy Awareness Day 2015
     2. ga - Photo's of Energy Week 2017
    2. ga - Recent Visits
    3. ga - Links
    4. ga - Better Energy Community Grant 2015
    5. ga - Energy news
     1. ga - Energy Show 2015
     2. ga - Reports
     3. ga - Public Sector Energy
     4. ga - Louth County Council Energy
     5. ga - Street Lighting in Louth County Council
     6. ga - PV Panels at County Hall Dundalk
     7. ga - Energy Newsletters
    6. ga - Better Energy Communities Grant 2015
    7. ga - test
    8. ga - Peace IV
     1. ga - Peace IV Pages
     2. ga - Target Groups
     3. ga - Peace IV Themes
     4. ga - Roles & Responsibilities of the Peace IV Partnership
     5. ga - Requirement to Establish a Peace IV Partnership
     6. ga - Programme Funding
     7. ga - News & Events
      1. ga - PEACE IV NEWSLETTERS
     8. ga - Peace IV Action Plan at a Glance
    9. ga - Photos
    10. ga - aaaa
    11. ga - Carlingford Lough Greenway
     1. ga - Introduction
     2. ga - Greenway Goals
     3. ga - Information and Map
     4. ga - News & Events
    12. ga - Small Business Energy Assessors
    13. ga - Small Business Energy Assessors
    14. ga - GenComm Energy Storage Project
   9. Póna Madraí
    1. ga - Opening Hours
    2. ga - Costs
     1. ga - Register of Dog Breeding Establishments
    3. ga - Where is the pound?
    4. ga - Wind turbine
    5. ga - Barking Dogs
    6. ga - Notices
     1. ga - Dog pound
    7. ga - Buy/ Renew your Dog Licence
    8. ga - Register of Dog Breeding Establishments
     1. ga - Register of Dog Breeding Establishments
    9. ga - Register of Dog Breeding Establishments
   10. Forbairt Eacnamaíoch
    1. ga - Patents
    2. ga - Patents
    3. ga - State Offices & Agencies
    4. ga - Festivals & Events
     1. ga - What's On In Louth!
    5. ga - Louth Local Enterprise Office
    6. ga - Local Economic Community Plan (LECP)
    7. ga - Retail Incentives
    8. ga - Drogheda & Dundalk - Retail Prospectus
    9. ga - Louth Local Diaspora Engagement Strategy
    10. ga - Plans & Strategies
    11. ga - Drogheda BID Proposal
     1. ga - Drogheda BID Proposal
     2. ga - Drogheda BID Submissions Report
     3. ga - Drogheda Bid Proceed to Plebiscite
     4. ga - Drogheda BID Proposal Plebiscite Result 2019
    12. ga - Louth Seafood Trail Project
    13. ga - Covid-19 Grants/Incentives/Supports
    14. ga - Development Plans
    15. ga - Photograph Gallery
    16. ga - E-Tenders
    17. ga - Business Incentive District Scheme
     1. ga - Dundalk Town Council
     2. ga - Drogheda Borough Council
    18. ga - Publications
    19. ga - Online Business Directory
     1. ga - Dundalk BID Proposal
      1. ga - Dundalk BID Plebiscite Result
      2. ga - Dundalk BID Proposal
    20. ga - Latest News
     1. ga - Age-Friendly Business
     2. ga - Businessregulation.ie
     3. ga - test
     4. ga - Tourism News
     5. ga - Job Seekers / Employers News
     6. ga - Other News
    21. ga - Business of Ageing
   11. Clár na dToghthóirí
    1. ga - AM I REGISTERED TO VOTE?
    2. ga - Postal & Special Voting
    3. ga - Mapping
     1. ga - Elections
      1. ga - Election Contacts
      2. ga - Election Posters
      3. ga - Local Elections 2014
     2. ga - Google Maps
    4. ga - Information Booklets
    5. ga - Polling Scheme
    6. Vótáil Poist agus Speisialta
    7. Ceisteanna Cotianta
    8. ga - Make sure you have a vote
    9. ga - Register of Electors Information Leaflet
    10. ga - Louth Polling Station Map 2018
    11. Táillí
    12. ga - Update your Citizenship on the Register of Electors
    13. ga - Polling Scheme
    14. ga - Polling Scheme 2015
    15. Léarscáileanna agus Scéim Vótála Limistéar Toghcháin
    16. ga - How do I check the Register
    17. Cláraigh Ar Líne do Chlár Toghthóirí 2021/22
    18. Vótáil agus Toghcháin
    19. Cad atá le déanamh má tá toghcháin dlite go luath agus mura bfhuil tú cláraithe
    20. ga - Online Registration
    21. ga - Online Enquiries
    22. Foirmeacha Iarratais
     1. ga - Information Leaflets
     2. ga - Application Forms
      1. ga - Supplement Application Forms
       1. ga - Supplement - Postal and Special
     3. ga - Information Leaflets
      1. ga - How members of Local Authorities are elected
      2. ga - How do I Check the Register
     4. ga - European Parliament – How MEPs are elected
    23. ga - Postal & Special Voting
    24. ga - Who Can Vote?
   12. Seirbhísí Dóiteáin & Tarrthála
    1. ga - Licensing
    2. ga - Major Emergency Planning
    3. ga - Civil Defence
    4. ga - In case of Emergency
    5. ga - Operational Fire Service
    6. ga - Fire Charges
    7. ga - Community Fire Safety
    8. ga - Forms
     1. ga - Common
     2. ga - Louth County Council
    9. ga - Recruitment to the Fire Service
   13. Oidhreacht
    1. ga - What is Heritage
     1. ga - Architecture
      1. ga - Megalithic Monuments
      2. ga - Early Christian Sites
      3. ga - Viking Sites
      4. ga - Continental Monasteries
      5. ga - Norman Walled Towns and Mediaeval Boroughs
     2. ga - Archaeological
     3. ga - Cultural
      1. ga - Battles for Louth
      2. ga - Irish Language
      3. ga - Special Charachter
      4. ga - Ancient Literature
      5. ga - County and Boroughs
      6. ga - Public Records
      7. ga - Modern Day
     4. ga - Geological
      1. ga - Solid Geology
      2. ga - Drift Geology
     5. ga - Industrial
      1. ga - Manufacturing
      2. ga - Rail
      3. ga - Brewing
     6. ga - Natural
      1. ga - Gallery
      2. ga - Designated Wildlife Sites
    2. ga - Advice Centre
    3. ga - News & Events
     1. ga - General
     2. ga - Forthcoming Events
     3. ga - Consultations
     4. ga - Funding Open for Applications
     5. ga - Grants Awarded
    4. ga - Resource Centre
     1. ga - Best Practice Info
     2. ga - Heritage Designation Advice
      1. ga - Natural Heritage
      2. ga - Archaeological Heritage
      3. ga - Architectural Heritage
      4. ga - Landscape and Amenity
     3. ga - Directory
      1. ga - Archaeology: Recording etc...
      2. ga - General Contractors
      3. ga - Joinery / Window Repair
      4. ga - Stonework / Restoration/ Cleaning
      5. ga - Bricklayers
      6. ga - Plasterers
      7. ga - Decorative Plasterwork
      8. ga - Roofers / Blacksmiths / Metalwork / Rainwater Goods / Steeplejacks
     4. ga - Policy Documentation
     5. ga - Forum Members
    5. ga - Publications
    6. ga - Creative Ireland Louth
   14. Tithíocht
    1. ga - Communities
     1. ga - • Public Participation Network (PPN)
     2. ga - • Community Amenity Grant Scheme
    2. ga - Housing Assistance Payment
     1. ga - HSA Safety Guide for Homeowners Carrying out Works
    3. ga - HSA Safety Guide for Homeowners Carrying out Works
    4. ga - Request to Undertake Works to Council House
    5. ga - About us
    6. ga - Forms and Downloads
    7. ga - Long Term Leasing
     1. ga - Buy and Renew Scheme
     2. ga - Recent 7 New Schemes
    8. ga - Housing Rent and Housing Maintenance
    9. ga - Estate Management
    10. ga - Choice Based Lettings
    11. ga - Part V Compliance Info
    12. ga - Repair and Leasing Scheme
    13. ga - Tenant Newsletter
    14. ga - Tenant Incremental Purchase Scheme 2016
    15. ga - Capital Assistance Scheme
    16. ga - Housing Options 2018
    17. ga - Louth Strategy for Housing Persons with a Disability
    18. ga - Are you or do you want to be a Housing Applicant
     1. ga - Scheme of Allocations
    19. ga - Are you a Tenant
     1. ga - Transfers
     2. ga - Disability Adaptions to Stock
     3. ga - Tenant Handbook
     4. ga - Tenant Responsibility
    20. ga - Are you looking for a loan?
    21. ga - Are you at risk of losing your Home
    22. ga - Private House Grants
    23. ga - Policies
    24. ga - Complaints
     1. ga - Anti Social Behaviour
     2. ga - Freedom of Information
     3. ga - Data Protection
    25. ga - Housing Delivery
     1. ga - Buy and Renew Scheme
     2. ga - Recent 7 New Schemes
    26. ga - Community
    27. ga - Tackling the Housing Crisis in Co Louth
    28. ga - Tackling the Housing Crisis in Co Louth
    29. ga - Committees
    30. ga - Privacy Notice
    31. Straitéis Tithíochta Údaráis Áitiúla Lú 2007
    32. Scéim Deontas
    33. Tithe Inacmhainne
     1. Chomhairle Contae Lú
     2. ga - Dundalk Town Council
    34. Tithíocht Shóisialta nó Tithíocht ar Cíos
    35. Rátáil Fuinnimh an Fhoirgnimh (RFF)
    36. Cuid V – Eolas le haghaidh Forbróirí
    37. An Earnáil Cíosa Príobháidigh
     1. ga - Rent Books
    38. Éaspa Dídine
     1. ga - Homeless Forum Minutes
    39. Oibreacha Feabhsúcháin in ionad Tithíochta Údaráis
    40. Rannpháirtíocht Tionóntaí
    41. Ceannach Ag Tionóntaí
    42. An Clár Cóiríochta do Thaistealaithe
     1. ga - Homeless Action Plan
     2. ga - Antisocial Behaviour Policy
     3. ga - Traveller Accommodation Committee Minutes
    43. An Scéim um Chóiríocht ar Cíos - RAS
    44. ga - Forms
     1. ga - Louth County Council
     2. ga - Dundalk Town Council
     3. ga - Drogheda Borough Council
    45. ga - Leasing
    46. ga - Loans
    47. ga - Disability Adaption to Stock
    48. ga - Housing Strategic Policy Committee
    49. ga - Incremental Purchase Scheme
     1. ga - Seafield Road Blackrock
    50. ga - Housing Needs Assesment
     1. ga - Housing Assistance Payment
    51. ga - Mortgage to Rent Scheme
    52. ga - Are You in Rent Arrears?
   15. Leabharlann
    1. ga - e-Books
    2. ga - Europe Direct Information Centre
    3. ga - Photo Gallery
    4. ga - Events
    5. ga - Library Membership
    6. ga - Louth 1916 Centenary Programme
     1. ga - Programme Events
    7. ga - Online Services
     1. ga - Louth Library Mango Languages
     2. ga - Zinio for Libraries
     3. ga - Universal Class online courses
     4. ga - Proquest online newspapers
     5. ga - Data Protection Statement
     6. ga - Press Reader
     7. ga - Transparent Languages Online
     8. ga - Transparent Language Online
    8. ga - Work Matters At The Library
    9. ga - Work Matters At The Library
    10. ga - Healty Ireland At Your Library
    11. ga - Louth Field Names Project
    12. ga - Public Library Strategy 2018-2022
    13. ga - Creative & Cultural Strategy Survey
    14. ga - The Schools Library Service
    15. ga - Our Public Libraries 2022
    16. ga - Mobile Library Routes
    17. ga - Wee County Big Book Club
    18. ga - Louth Creative Ireland Community Grant
    19. ga - Louth Science Festival
    20. ga - National Digital Strategy Public Consultation
    21. ga - Read Newspapers Online
    22. ga - My Open Library
    23. ga - Wee County Big Book Club
    24. ga - Festival of History
    25. ga - Louth Science Festival
    26. ga - Library Development Plan
    27. ga - Blog & Newsletter
    28. ga - Contact & Collect Service
    29. ga - Housebound Service
    30. ga - Summer Stars 2020
    31. ga - 2020 Louth County Council Decade of Centenaries Programme
    32. ga - Reading Tips
    33. ga - Where Are We?
     1. ga - Europe Direct Information Centre
     2. ga - Dundalk & Drogheda
     3. ga - Ardee
     4. ga - Dunleer & Carlingford Branch Libraries
     5. ga - Mobile Library
    34. ga - Events
     1. ga - Healthy Ireland At Your Library
     2. ga - Library Development Plan
    35. ga - FAQs
    36. ga - BorrowBooks - Loans Online
    37. ga - Online Catalogue
    38. ga - Renew an Item
    39. ga - Online Newspapers
    40. ga - Online Reference
    41. ga - Learning Centre
    42. ga - Genealogy Research Sources
    43. ga - Reference & Local History Library
    44. ga - Staff & Members Library
    45. ga - Library Policies
    46. ga - Links
    47. ga - Mobile Library Route
    48. ga - Opening Hours
    49. ga - Wi-Fi Access
    50. ga - e-Audiobooks
    51. ga - 1 Card 6 Libraries
    52. ga - Louth Field Names Project
     1. ga - Louth Field Names Project
   16. Mótarcháin
    1. ga - My Tax Disc Didn’t Arrive
    2. ga - Taxing Your Vehicle
     1. ga - Vehicle Temporarily Off The Road
     2. ga - My Tax Disc didn't Arrive
     3. ga - Vehicle Classifications
      1. ga - Private Vehicles
      2. ga - Goods Vehicles
      3. ga - Recovery Vehicles
      4. ga - Mobile Workshops
      5. ga - Motor Caravans
      6. ga - PSV and Youth/Community Bus
      7. ga - School Bus
      8. ga - Ambulances
      9. ga - Small PSV - Taxi, Hackney, Limousine
      10. ga - Vintage and Veteran
      11. ga - Exempt Vehicles
      12. ga - Trailers
      13. ga - Quad Bikes
      14. ga - Ride on Mowers
      15. ga - Crew Cabs
     4. ga - Motor Tax Rates
     5. ga - Motor Tax Online
    3. ga - Driving Licences
     1. ga - Learner Permits
     2. ga - Full Driving Licence
     3. ga - Duplicate driving licence/Learners Permit
     4. ga - Exchange foreign licence
     5. ga - Forms of Identification
     6. ga - Driver Theory Test
     7. ga - Driver Test
     8. ga - International Licences
     9. ga - Certificates of Professional Competency (CPC's)
     10. ga - Penalty Point Information
    4. ga - Motor Tax online
    5. ga - Forms
   17. Pleanáil
    1. ga - Conservation
     1. ga - Derelict Sites & Dangerous Structures
    2. ga - Forward Planning & Development Plans
    3. ga - Derelict Sites & Dangerous Structures
    4. ga - Planning Forms
    5. ga - Frequently Asked Questions
     1. ga - Exempted Development Frequently Asked Questions
     2. ga - Planning Frequently Asked Questions
     3. ga - Taking In Charge
     4. ga - Short-term Lettings (FAQ's)
    6. ga - Vacant Site Register
     1. ga - Strategic Housing Developments
    7. ga - Part V Compliance Information for Developers
    8. ga - Taking In Charge
     1. ga - Strategic Housing Developments
    9. ga - Transboundary Environmental Public Consultation - Hinkley Point C Nuclear Power Plant, UK
    10. ga - Strategic Housing Developments
    11. ga - Material Contravention of Louth County Development Plan 2015-2021
    12. ga - Material Contravention
    13. ga - Strategic Housing Developments
    14. ga - Westgate Vision
     1. ga - Westgate Vision
    15. ga - Transboundary Environmental Public Consultation - Proposed Wylfa Newydd Power Plant, Anglesey, Wales, UK
     1. ga - Transboundary Environmental Public Consultation - Sizewell C Nuclear Power Station, Suffolk, England, UK
    16. ga - Dundalk Collaborative Town Centre Health Check
    17. ga - Short-term Lettings
    18. ga - Submission/Observation on a Planning Permission
    19. ga - Privacy Notice
    20. ga - Development Plans
    21. ga - Types of Planning
    22. ga - Accompanying Documents
    23. ga - Other Information
    24. ga - Online Planning & Maps
    25. ga - Planning Lists
     1. ga - Louth 2017
      1. ga - January
      2. ga - February
      3. ga - March
      4. ga - April
      5. ga - May
      6. ga - June
      7. ga - July
      8. ga - August
      9. ga - September
      10. ga - October
      11. ga - November
      12. ga - December
     2. ga - Louth 2018
      1. ga - January
      2. ga - February
      3. ga - March
      4. ga - April
      5. ga - May
      6. ga - June
      7. ga - July
      8. ga - August
      9. ga - September
      10. ga - October
      11. ga - November
      12. ga - December
      13. ga - Louth 2019
      14. ga - Louth 2019
     3. ga - Louth 2019
      1. ga - January
      2. ga - February
      3. ga - March
      4. ga - April
      5. ga - May
      6. ga - June
      7. ga - July
      8. ga - August
      9. ga - September
      10. ga - October
      11. ga - November
      12. ga - December
     4. ga - Louth 2020
      1. ga - January
      2. ga - January
       1. ga - March
      3. ga - April
      4. ga - May
      5. ga - June
      6. ga - July
      7. ga - August
      8. ga - September
      9. ga - October
      10. ga - December
      11. ga - November
     5. ga - Louth
      1. ga - 2014
      2. ga - 2014
      3. ga - 2014
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - May
       5. ga - April
       6. ga - June
       7. ga - August
       8. ga - September
       9. ga - July
       10. ga - October
       11. ga - December
       12. ga - November
      4. ga - 2015
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
      5. ga - 2016
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
      6. ga - 2011
       1. ga - January
        1. ga - 2012
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
       13. ga - October
       14. ga - 2012
      7. ga - 2012
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
      8. ga - 2013
      9. ga - 2013
      10. ga - 2013
      11. ga - 2013
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
     6. ga - Dundalk
      1. ga - 2014
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - December
      2. ga - 2014
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
      3. ga - 2010
       1. ga - April
        1. ga - February
        2. ga - March
       2. ga - April
       3. ga - May
       4. ga - June
       5. ga - July
       6. ga - August
       7. ga - September
       8. ga - October
       9. ga - November
       10. ga - December
      4. ga - 2011
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
      5. ga - 2012
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
      6. ga - 2013
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
     7. ga - Drogheda
      1. ga - 2014
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - December
       11. ga - October
       12. ga - November
      2. ga - 2010
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - October
       10. ga - September
        1. ga - November
       11. ga - December
       12. ga - November
      3. ga - 2011
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - September
       8. ga - July
       9. ga - August
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
      4. ga - 2012
      5. ga - 2012
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - April
       7. ga - May
       8. ga - June
       9. ga - July
       10. ga - August
       11. ga - September
       12. ga - October
       13. ga - November
       14. ga - December
      6. ga - 2013
       1. ga - January
       2. ga - February
       3. ga - March
       4. ga - April
       5. ga - May
       6. ga - June
       7. ga - July
       8. ga - August
       9. ga - September
       10. ga - October
       11. ga - November
       12. ga - December
    26. ga - Housing Strategy
    27. ga - Development Contribution Schemes
    28. ga - Placenames Committee
    29. ga - Louth Retail Strategy
    30. ga - Forms
     1. ga - Louth County Council
     2. ga - Dundalk Town Council
     3. ga - Drogheda Borough Council
     4. ga - General
    31. ga - Building Control
     1. ga - Drogheda Borough Council
    32. ga - Interchange Strategy in County Louth
    33. ga - Quaries
    34. ga - Publications Plans & Strategies
    35. ga - Contact Us
     1. ga - Conservation
    36. ga - Village Design Statements
     1. ga - Omeath Village Design Statement
     2. ga - Knockbridge Village Design Statement
     3. ga - Picture Gallery
   18. Iompar agus Bonneagar
    1. ga - Giro d'Italia
    2. ga - Transportation, Infrastructure and Marine
    3. ga - Clanbrassil Street & the St. Nicholas Quarter Rejuvenation Scheme
     1. ga - Supporting Documents
     2. ga - Public Art Commission
     3. ga - Gallery
     4. ga - Official Opening - Gallery
    4. ga - Winter Gritting Routes
     1. ga - N2 Ardee to Castleblayney Road Scheme
    5. ga - Winter Gritting FAQ's
    6. ga - N2 Ardee to Castleblayney Road Scheme
     1. ga - Park & Share Facility at Gibstown
    7. ga - Carlingford Lough Greenway
     1. ga - Part 8 - Greenway from Carlingford Town to Carlingford Marina
     2. ga - Part 8 - Greenway from Omeath Pier to National Border
     3. ga - Northern Ireland PAN
     4. ga - Part 8 - Omeath Pier to National Border
     5. ga - Northern Ireland Planning Application
    8. ga - N53 Hackballscross to Rassan
    9. ga - Boyne Greenway Drogheda to Mornington
    10. ga - Bridge Refurbishments
     1. ga - Domnics Bridge
     2. ga - Obelisk Bridge
    11. ga - Drogheda Civic Offices
    12. ga - Road Safety
    13. ga - Local Improvement
    14. ga - Licence to open Road
    15. ga - Marine Works
    16. ga - Signage Policy
    17. ga - Non National Roads Measure
    18. ga - Urban & Village Renewal
    19. ga - A1/N1 Newry to Dundalk
    20. ga - Forms
     1. ga - Louth County Council
     2. ga - Dundalk Town Council
     3. ga - Drogheda Borough Council
    21. ga - Winter Gritting
    22. ga - Narrow Water Bridge
    23. ga - Winter Maintenance
   19. Seirbhísí Uisce
    1. ga - Domestic Lead Remediation Grant
    2. ga - Schemes Operations
    3. ga - Rural Water
    4. ga - Water Quality
    5. ga - Water Services Investment
    6. ga - UnReg Private Water Supply
    7. ga - Forms
    8. ga - Protect Our Water
   20. Spórt & Caitheamh Aimsire
    1. ga - Sport Facilities
     1. ga - Drogheda Community Centre
     2. ga - Dundalk Sports Centre
      1. ga - Facilities Available
      2. ga - Staff
      3. ga - Child Protection
      4. ga - Membership
      5. ga - Contact Us
     3. ga - Lourdes Stadium
     4. ga - Moneymore MUGA Pitches
    2. ga - Community Sports Hub
    3. ga - Louth LSP
    4. ga - Dundalk Sports Centre
    5. ga - Sports Directory
    6. ga - Sports Strategy
    7. ga - Swimming/Leisure (Aura)
    8. ga - Forms
    9. ga - News
   21. An Comhshaol
    1. ga - Household Food Waste & Bio-Waste Regulations 2013
    2. ga - STEM Project
    3. ga - Environment General - Aarhus Convention
    4. ga - LA21 - Environment Partnership Fund
    5. ga - Eco Tribes 2014
    6. ga - Louth Looking Good 2014
    7. ga - AMENITY GRANT
     1. ga - Amenity Grant Scheme 2020
    8. ga - PAY BY WEIGHT
    9. ga - Brown Bin Campaign 2016
    10. ga - Water Framework Directive
    11. ga - Farm Hazardous Waste
    12. ga - Organic Fertilisers
    13. ga - Climate Change Adaptation
     1. ga - Climate Change Adaptation Strategy
    14. ga - Don't Litter Louth
    15. ga - Waste Management
     1. ga - Pay By Weight
     2. ga - North East Regional Waste Plan
     3. ga - Bring Bank Tonnages
      1. ga - Pay by Weight
     4. ga - Waste Facility Permit and Registration Regulations
     5. ga - Recycling
     6. ga - Composting
     7. ga - Local Agenda 21 Environmental Partnership Fund 2006
     8. ga - Prohibition of Waste Disposal by Burning
     9. ga - Food Regulations
     10. ga - Waste Collection Permits
     11. ga - Household Waste
    16. ga - Waste Enforcement
     1. ga - End of Life Vehicles Regulations
     2. ga - Farm Plastics Regulations
     3. ga - Waste Packaging Regulations
     4. ga - Plastic Bag Levy
     5. ga - WEEE
     6. ga - Waste Tyres Regulations
      1. ga - Tyre Suppliers
      2. ga - Tyre Producers
      3. ga - Waste Collectors
      4. ga - Recovery Operators
      5. ga - Farmers
     7. ga - Waste Batteries Regulations
    17. ga - Noise Action Plan
    18. ga - Repak Recyling Week
    19. ga - Complaint Forms
    20. ga - EcoNews
    21. ga - Litter Control
    22. ga - Pollution Control
     1. ga - Water Framework Directive
     2. ga - Air Pollution
     3. ga - Noise Pollution
     4. ga - Water Quality
    23. ga - School Campaigns
     1. ga - Greener Christmas Mascot Competition Results
    24. ga - Solvents Regulations
    25. ga - Tidy Towns/Districts
     1. ga - Tidy Towns Results 2013
     2. ga - Tidy Towns Conference
    26. ga - Water Framework Directive
    27. ga - Water Safety
    28. ga - Whiteriver Landfill
    29. ga - Forms
     1. ga - AMENITY GRANT FORMS
     2. ga - Dundalk Town Council
    30. ga - National Tree Week
    31. ga - Recycling
    32. ga - Blue Flag Beaches
    33. ga - Bathing Waters
    34. ga - Trashion Fashion
    35. ga - ‘Where Have You Bin’ campaign
  6. ga - Covid-19
   1. ga - Payment of Fees or Charges (planning, rents, loans, FPN etc.
   2. ga - Service Update Notices
   3. ga - Finance
   4. ga - Housing Services
   5. ga - Building Control
   6. ga - Swimming Pools
   7. ga - Privacy Statement - Community Response Forum
    1. ga - Community Response Forum
   8. ga - Business Re-Start Grant
    1. ga - Restart Application Form
  7. ga - LCC Staff
   1. ga - COVID19 Questionnaire / Self-Declaration
  8. ga - Councillors
  9. 120 Blianta de Dhaonlathas Áitiúil
  10. ga - Local Elections 2014
   1. ga - Election Contacts
   2. ga - Election Posters
   3. ga - Local Elections Results 2014
   4. ga - Maps of Local Electoral Areas
    1. ga - Google maps
   5. ga - Notice of Nomination of Candidates
    1. ga - Ardee
    2. ga - Drogheda
    3. ga - Dundalk South
    4. ga - Dundalk Carlingford
   6. ga - Notice of Poll
  11. ga - RSS
  12. ga - Severe Weather Information
   1. ga - Advice on Burst Pipes
   2. ga - Advice on Frozen Pipes