Forbairt Shóisialta agus Pobail

An Roinn Forbartha Sóisialta agus Pobail

Tá an Roinn Forbartha Sóisialta agus Pobail freagrach as cláir agus tionscnaimh éagsúla de chuid Chomhairle Contae Lú a chur chun feidhme.