Deontais Ardoideachais

Deontais Ardoideachais 2014/15

Tugadh córas iarratais nua ar líne amháin isteach don bhliain acadúil 2012/2013. Déanfar gach iarratas nua ar líne chuig údarás bronnta amháin, SUSI (Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn), trí www.studentfinance.ie.

Má tá deacracht nó ceist ag mac léinn faoin iarratas ar líne, déan teagmháil le huimhir theileafóin tacaíochta SUSI: 0761 08 7874 nó ríomhphost:  support@susi.cdvec.ie

Mic léinn a bhfuil deontais acu cheana féin

Mic léinn atá ag fáil deontais do mhic léinn cheana féin ó Chomhairle Contae Lú agus a bheidh ag dul ar aghaidh chuig an chéad bhliain eile den chúrsa céanna, is é an Roinn Deontas Ardoideachais, Comhairle Contae Lú, a dhéanfar iad a mheasúnú agus a íoc.

Mic léinn a bheith ag ATHRÚ CÚRSA nó AG DUL AR AGHAIDH CHUIG CÚRSA NUA, ní mór dóibh iarratas a dhéanamh chuig córas ar líne SUSI.

Foirm Athnuachana HEG 2014-15.pdf (size 540.6 KB)