1920 Local Elections Commemorative Booklet

Leabhrán Cuimhneacháin Thoghcháin Áitiúla 1920

Tá sé céad bliain ó bhí Toghcháin áitiúla na bliana 1920 ar siúl, toghcháin a bhí ríthábhachtach maidir le stair rialtais áitiúil na hÉireann.

Chun na himeachtaí sin a cheiliúradh, agus ó tharla chomh tábhachtach agus a bhí siad maidir leis an gcoimhlint chun neamhspleáchas a bhaint amach, tá Cartlannaithe agus Bainisteoirí Taifead an Rialtais Áitiúil coimisiúnaithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta chun foilseachán a chur i dtoll a chéile chun toghcháin áitiúla na bliana 1920 a chomóradh.  Is féidir an foilseachán seo, dar teideal 'Daonlathas agus Athrú Toghcháin Áitiúla 1920 in Éirinn' a íoslódáil saor in aisce i nGaeilge agus i mBéarla. Is iad na cartlannaithe Niamh Brennan (Dún na nGall) agus Gráinne Doran (Loch Garman) a chur in eagair.

Dá mba mhaith leat tuilleadh a fháil amach faoin tréimhse seo i stair na hÉireann téigh chuig: 1920 Local Elections Commemorative Booklet-Irish.pdf (size 6.1 MB)

Tá íomhánna d'ábhar a choinnítear i gCartlann Chontae Lú sa bhfoilseachán.

      

1920 Local Elections Commemorative Booklet

This year marks the centenary of the local elections of 1920 which were pivotal in the history of local government in Ireland.

To mark these events, and because of their significance for the struggle for independence, the Dept. of Housing, Local Government & Heritage recently commissioned a publication from the Local Government Archivists and Records Managers to commemorate the 1920 local elections.  Edited by archivists Niamh Brennan (Donegal) and Grainne Doran (Wexford) with the title 'Democracy and Change: the 1920 Local Elections in Ireland' this publication is available to download free of charge, in Irish and in English.

If you would like to find out more about this period in our history go to: 1920 Local Elections Commemorative Booklet.pdf (size 6.1 MB)

The publication contains images of material held in Louth County Archives.