Ardee Town Parking Control Bye-Laws 2014--Two hours max

Fodhlíthe Rialaithe Páirceála Baile (ar an tsráid) Bhaile Átha Fhirdhia 2014

&

Fodhlíthe Charrchlós Baile Bhaile Átha Fhirdhia 2014

Beidh na fodhlíthe thuas i bhfeidhm i gcónaí agus cuirfear i bhfeidhm iad de réir na gcomharthaí sráide agus na marcanna bóthair.

Níl cead páirceáil ar feadh an lae ar fad

Gheofar na fodhlíthe le léamh ag:

 https://www.louthcoco.ie/en/Louth_County_Council/Bye_Laws_of_Council/

Teileafón: 1890 202 303              Ríomhphost:info@louthcoco.ie

Ardee Town Parking Control (On Street) Bye-Laws 2014

&

Ardee Town Car Park Bye-Laws 2014

Please be advised that the above mentioned Bye-Laws remain in place and will be enforced in accordance with street signs and road markings.

All Day Parking not Permitted

To view the bye-laws please visit: https://www.louthcoco.ie/en/Louth_County_Council/Bye_Laws_of_Council/

Telephone: 1890 202 303              Email:info@louthcoco.ie