Fógra Poiblí

Is olc le Comhairle Contae Lú aon mhíchaoithiúlacht de thoradh chinneadh an Choimisinéara Teanga nár chomhlíon an t-údarás a dhualgas faoi alt 9(3) d'Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, i gcás ina bhfuair sciar den phobal i gcoitinne cumarsáid i mBéarla i dtaca leis an muirear teaghlaigh.

Paddy Donnelly

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

Seirbhísí Corparáideacha

Comhairle Contae Lú